Om

Tryckt utgåva: ISSN 1650-5204

Online utgåva: ISSN 2000-2394

Tidskrift utgiven av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.

Den första bosniska kvinnotidskriften utanför Bosnien och Hercegovina.

Första numret: april 1999.

This post is also available in: Bosniska