Žena broj 7

Juli/Srpanj – Novembar/Studeni 2000.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Swedish