Žena broj 2

Jun/Lipanj – Juli/Srpanj 1999.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Swedish