Žena broj 1

April/Travanj – Maj/Svibanj 1999.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Swedish